TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT – MÓN QUÀ DÀNH RIÊNG CHO BẠN

1. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 01/01/2020, 00:00 (GMT +8) và kết thúc khi có thông báo mới.

2. Yêu cầu: Hội viên tham gia có tiền tệ là VND. Khuyến mãi chỉ áp dụng đối với thành viên cũ đang tham gia tại CMD368.

3. Nội dung: Thành viên đủ điều kiện tham gia KM phải đạt doanh thu tối thiểu 13.000.000 VND trong vòng 60 ngày trước sinh nhật.

4. Tiền tệ, doanh thu tối thiểu, danh hiệu VIP và tiền thưởng được minh họa sau đây:

Tiền Tệ Doanh Thu Tối Thiểu Danh Hiệu VIP Tiền Thưởng Tương Ứng
VND 13.000.000 Bình Thường 200.000
Đồng 668.000
Bạc 3.368.000
Vàng 6.368.000
Bạch Kim 12.368.000
Kim Cương 23.368.000

5. Thành viên đủ điều kiện có thể tham gia khuyến mãi mỗi năm 1 lần trong tháng sinh nhật của hội viên đó.

6. Thành viên đủ điều kiện phải cung cấp một số thông tin cá nhân để hệ thống xác minh tài khoản.

7. Để yêu cầu khuyến mãi trên, chỉ cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ viên qua Email hoặc Live Chat với lời trích dẫn “Tiền Thưởng Sinh Nhật”. Sau đó hãy cung cấp tài khoản CMD368 của bạn, tiền thưởng sẽ được cộng vào Ví tài khoản chính của bạn trong vòng 48 giờ nếu yêu cầu được xét duyệt thành công.

8. Thành viên cần phải hoàn thành điều kiện yêu cầu của CTKM là trải qua 1 vòng cược trước khi rút tiền.

9. Điều Kiện & Điều Khoản chung của CMD368.