THỨ BẢY SÔI ĐỘNG – NẠP TIỀN NHẬN THƯỞNG LỚN

1. Thời gian: Áp dụng đối với hội viên cũ đã gửi tiền vào Thể Thao. Hiệu lực từ ngày 01/01/2022, 00:00 (GMT +8) và kết thúc khi có thông báo mới.

2. Yêu cầu: Khuyến mãi chỉ áp dụng đối với thành viên đăng ký tiền tệ là VND.

3. Tiền tệ, mức nạp tối thiểu, tiền thưởng tối đa và doanh thu yêu cầu minh họa sau đây:

Tiền Tệ Mức Nạp Tối Thiểu Tiền Thưởng Tối Đa Doanh Thu Yêu Cầu
VND 300.000 163.000 x3

4. Thành viên tham gia có thể nạp tiền để nhận khuyến mãi một lần vào thứ bảy hàng tuần.

5. Tiền khuyến mãi này có thể dùng cược tại sảnh Thể Thao ngay sau khi được cập nhật.

6. Để có thể nhận tiền KM hội viên cần thực hiện yêu cầu là: Tiền gửi cộng tiền thưởng nhân 3 lần trước khi rút tiền.

Ví dụ:

  • Số tiền nạp: 300.000 VND + Khuyến mãi (163.000)
  • Điều kiện: (300.000 + 163.000) x 3 = 1.389.000 VND.

7. Những loại vé cược sau đây sẽ không được tính vào doanh thu hợp lệ cho chương trình khuyến mãi: cược Hòa, cược Hai Bên, Từ Chối / Hủy, cược Thương Mại (Trade-In), và các vé cược có tỷ lệ cược dưới 1.60 (cho Châu Âu), 1.66 (cho Indo), hoặc 0.60 (cho Mã Lai / Hồng Kông).

8. Nếu thành viên tham gia KM không hoàn thành doanh thu yêu cầu trong vòng 10 ngày kể từ ngày được cập nhật, thì tất cả tiền thắng cược sẽ tự động bị hủy bỏ.

9. Điều Kiện & Điều Khoản chung của CMD368.