TÁI SINH TIỀN VỐN HÀNG TUẦN

1. Thời gian: Bắt đầu từ 15/08/2022, 11:59 (GMT +8) và kết thúc khi có thông báo mới.

2. Yêu cầu: Khuyến mãi áp dụng đối với hội viên đã có tài khoản tại CMD368 và đăng ký bằng tiền tệ VND.

3. Nội dung: Khuyến mãi này chỉ áp dụng đối với Thể Thao, Live Casino, Slot Game, 3D Game, QQ KENO & IM E-Sports.

4. Để tham gia khuyến mãi, thành viên phải có Tổng Thắng/Thua hiệu lực và chỉ những vé cược đã được thanh toán mới được tính vào Tổng Thắng/Thua hợp lệ. Các vé cược đang ở trạng thái Chờ, Hòa, Hai Bên, Từ Chối/Hủy sẽ không được tính vào Tổng Thắng/Thua hợp lệ để đáp ứng yêu cầu tham gia khuyến mãi.

5. Tiền tệ, tổng thắng thua hợp lệ, tiền thưởng tối thiểu và doanh thu yêu cầu được minh họa sau đây:

Tiền Tệ Cấp Độ Tiền Gửi Trong Tuần Tiền Thua Tối Thiểu Thưởng Tối Đa Doanh Thu
VND L1 15,000,000 5,000,000 – 10,000,000 160,000 x10
L2 10,000,001 – 15,000,000 350,000
L3 15,000,001 – 21,000,000 520,000
L4 40,000,000 21,000,001 – 31,000,000 680,000
L5 31,000,001 – 40,000,000 1,250,000
L6 40,000,001 – 52,000,000 1,720,000
L7 90,000,000 52,000,001 – 68,000,000 2,140,000
L8 68,000,001 – 90,000,000 2,830,000
L9 90,000,001 – 115,000,000 3,720,000
L10   115,000,001 – 142,000,000 4,830,000
L11   142,000,001 – 170,000,000 5,960,000
L12   170,000,001 – 210,000,000 7,360,000
L13   210,000,001 – 263,000,000 9,420,000
L14   263,000,001 – 315,000,000 12,100,000
L15   315,000,001 – 368,000,000 15,200,000
L16   368,000,001 – 421,000,000 17,800,000
L17   421,000,001 – 470,000,000 20,400,000
L18   470,000,001 – 526,000,000 23,100,000
VIP   526,000,001+ 5% Tổng Thua

* Tổng tiền thua hợp lệ được tính từ 12:00 (GMT +8) của ngày thứ Hai tuần này đến 11:59 (GMT +8) của Thứ 2 tuần kế tiếp, tiền thưởng được cộng vào Thứ Hai hàng tuần.

* Tổng số tiền thua hợp lệ sẽ được tính riêng cho từng nhà cung cấp và sẽ không được kết hợp để xác định tổng tiền thua tối thiểu hàng tuần.

6. Hội viên tham gia khi đã đủ điều kiện có thể nhận khuyến mãi “MỘT TUẦN MỘT LẦN” lúc 14:00 đến 21h59 (GMT +8) mỗi thứ hai.

7. Để yêu cầu khuyến mãi, chỉ cần liên hệ với hỗ trợ viên qua Email hoặc Live Chat với lời nhắn “Tái Sinh Tiền Vốn Hàng Tuần” Sau đó hãy cung cấp Tài Khoản CMD368 của bạn, tiền thưởng sẽ được cộng vào Ví bạn trong vòng 24 giờ nếu yêu cầu được xét duyệt.

Ví dụ:

  • Yêu cầu khuyến mãi tái sinh Thể Thao.
  • Trích dẫn: “Tái Sinh Thể Thao”
  • Nội dung: CMD368 Username – XXX
  • Nhà cung cấp: CMD

8. Thành viên tham gia cần phải hoàn thành doanh thu tại Ví nhận khuyến mãi = X10 lần trước khi thực hiện rút tiền.

Ví dụ:

  • Tiền thưởng: 170.000
  • Doanh thu yêu cầu: 170.000 x 10 = 1.700.000 VND

9. Nếu thành viên không hoàn thành doanh thu yêu cầu trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được khuyến mãi này, thì tất cả tiền thưởng và tiền thắng cược sẽ tự động bị hủy.

10. Điều Kiện & Điều Khoản chung của CMD368.